This is the old version of our wiki. We advice to visit: https://www.geodms.nl

Vesta download Mondaine

From ObjectVision

Revision as of 11:55, 25 May 2020 by Jip (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Deze manual is specifiek bedoeld voor het kunnen draaien van Vesta ten behoeve van MONDAINE voor de Havenstad use case.

Contents

Benodigdheden

  1. GeoDMS
  2. Vesta configuratie
  3. Vesta source data

Installeer GeoDMS

  1. Download de meest recente versie van GeoDMS hier
  2. Installeer de software
  3. Wil je niet dat GeoDMS de source data op C:/SourceData of local data op C:/LocalData zet/zoekt, open dan GeoDMS en ga naar Tools > Options en verander de paden onderaan:

File:Website_InstallatieManual_Paths.png

Vesta configuratie

  1. Download de Vesta configuratie hier
  2. Pak de zip uit en plaats het in je ProjDir-folder, bijvoorbeeld C:/GeoDMS/ProjDir/VestaDV-GeneralisatieConversie

Vesta source data

  1. Download de Vesta source data hier
  2. Pak de zip uit en plaats het in je SourceData-folder, bijvoorbeeld C:/GeoDMS/SourceData/Vesta_SD41
Personal tools